Spin Content

Spin content là công cụ cho phép SEOer tự tạo nội dung phục vụ SEO với hạ tầng dữ liệu đồ sộ. Với Spin Content, bạn sẽ không phải suy nghĩ về vấn đề nội dung nữa, thật tuyệt vời phải không nào.

Hướng dẫn sử dụng

Nhập bài viết vào khung soạn thảo bên dưới.

Thêm mã đánh dấu các đoạn đặc thù:

  • #MODAU Đoạn văn mở đầu ##MODAU
  • #DOHOA Đoạn văn nói về đồ họa ##DOHOA
  • #TINHNANG Đoạn văn nói về đồ tính năng ##TINHNANG
  • #KETTHUC đoạn kết ##KETTHUC

Để lại bình luận