Auto Focus là gì?

Auto Focus (hoặc AF) là hệ thống quang học lấy nét tự động sử dụng một cảm biến, một hệ thống điều khiển và động cơ để tập trung vào một điểm hoặc khu vực được lựa chọn tự động.

Bạn đã hiểu hơn về Auto Focus chưa? Cùng tìm hiểu về Auto Focus thông qua những bài viết dưới đây: