BANDAI NAMCO Games là gì?

Galaga Wars

Nếu bạn yêu thích những trấn chiến nảy lửa ngoài không gian thì hôm nay, 1Phut xin được giới thiệu với các bạn...