Từ khóa Game 3D

Game 3D là dòng game với đồ họa thực tế ảo, tạo cho người chơi cảm giác rất thật, khuyến cáo chơi game điều độ để bảo vệ mắt.