Từ khóa Game Nhập Vai

Trò chơi nhập vai (trong tiếng Anh là role-playing games, viết tắt là RPGs) xuất phát từ trò chơi nhập vai bút-và-giấy Dungeons & Dragons. Người chơi diễn xuất bằng cách tường thuật bằng lời hay văn bản, hoặc bằng cách ra các quyết định theo một cấu trúc đã được định sẵn để phát triển nhân vật hay tình tiết. Các hành động của người chơi có thể hoặc không tuân theo một hệ thống các quy định và hướng dẫn.

Bạn đã hiểu hơn về Game Nhập Vai chưa? Cùng tìm hiểu về Game Nhập Vai thông qua những bài viết dưới đây: