Từ khóa Gameloft

Gameloft SA là một nhà phát triển và phát hành trò chơi điện tử và trò chơi PC có trụ sở tại Paris, Pháp. Công ty này còn có 31 công ty con trên toàn thế giới.

Bạn đã hiểu hơn về nhà phát hành Gameloft chưa? Cùng tìm hiểu về nhà phát hành Gameloft thông qua những game và ứng dụng dưới đây: