Nhà phát hành Gamota

Được coi là một trong những Nhà phát hành (NPH) game trẻ, nhưng với những thành tựu đạt được Gamota đang khẳng định vị thế thương hiệu của mình trong thị trường game Việt.

Bạn đã hiểu hơn về nhà phát hành Gamota chưa? Cùng tìm hiểu về nhà phát hành Gamota thông qua những game và ứng dụng dưới đây: