Từ khóa Gamota

Được coi là một trong những Nhà phát hành (NPH) game trẻ, nhưng với những thành tựu đạt được Gamota đang khẳng định vị thế thương hiệu của mình trong thị trường game Việt.