Hit-Point Co là gì?

Neko Atsume

Bạn là một người yêu thích mèo mà vì một lí do gì đấy không thể nuôi chúng ngoài đời thật. mình xin giới...