iOS là gì?

iOS là hệ điều hành di dộng của Apple, ban đầu được gọi là hệ điều hành dành cho iPhone và đến tháng 6 năm 2010 thì chính thức được đổi gọi tên là “iOS”. Ban đầu, hệ điều hành này chỉ được phát triển riêng cho iPhone nhưng sau đó được mở rộng để hỗ trợ các thiết bị khác của Apple như iPod touch, iPad và Apple TV.

Bạn đã hiểu hơn về iOS chưa? Cùng tìm hiểu về iOS thông qua những bài viết dưới đây: