Tác giả J. K. Rowling

Joanne “Jo” Rowling, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1965, bút danh là J. K. Rowling, và Robert Galbraith. Cư ngụ tại thủ đô Edinburgh,Scotland là tiểu thuyết gia người Anh, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter với bút danh J. K. Rowling.

Bạn đã hiểu hơn về tác giả J. K. Rowling chưa? Cùng tìm hiểu về tác giả J. K. Rowling thông qua những tác phẩm dưới đây: