Jason Allen là gì?

Galaxy Bowling HD

Bạn chưa từng chơi bowling lần nào hay đã chơi nhưng rất ít và bạn muốn thử cảm giác chơi bowling. Mình xin giới...