Khan Academy là gì?

Khan Academy

Khan Academy là một ứng dụng giáo dục trên điện thoại, ứng dụng này là phiên bản Mobile của trang khanacademy.org...