Medibang Inc là gì?

MediBang Paint

MediBang Paint là ứng dụng cho phép người dùng di động vẽ trên mặt điện thoại, máy tính bảng bằng bút cảm ứng...