MichaelHuang là gì?

SetCPU For Root Users

SetCPU cho Android là một ứng dụng tùy biến xung nhịp của vi xử lý CPU bạn có thể tùy biến được giảm...