Từ khóa Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Bạn đã hiểu hơn về tác giả Nguyễn Nhật Ánh chưa? Cùng tìm hiểu về tác giả Nguyễn Nhật Ánh thông qua những tác phẩm dưới đây: