One Minute Game là gì?

Gold Miner

Gold Miner có thể khi nhìn cái tên tiếng anh bạn nghĩ đây là một trò vô cùng lạ lẫm, nhưng khi nói theo kiểu việt...