PALADIN ENTERTAINMENT CO. là gì?

GUN STRIKE 2

Hẳn là sau khi xem song những bộ phim hành động như biệt đội, hay lính đánh thuê thì chúng ta lại ao ước mình trở...