Pixel Squad là gì?

Crime Coast

Crime Coast for Windows Phone là thể loại game chiến thuật xây dựng đế chế mafia hấp dẫn do nhà sản xuất game PIxel...