Rebellion là gì?

Dredd vs. Zombies

Dredd vs. Zombies for Windows Phone là thể loại game chiến tranh với zombie vô cùng hấp dẫn do nhà sản xuất game Rebellion...