Soner Kara là gì?

Traffic Rider

Traffic Rider là nơi mà bạn có thể lái xe ngay trên chiếc điện thoại của mình, đây là một sáng tạo cực kỳ đột...