TIDY là gì?

Uface

Dành cho những người yêu thích đồ họa hay vẽ mà không có công cụ để vẽ nhưng không sao bạn có thể vẽ trên...