Twitter inc là gì?

Twitter

Twitter là một ứng dụng cho Android, được coi là một mạng xã hội có từ lâu đời, còn ra đời trước cả cả...