Uber là gì?

Uber

Bạn có biết vì sao người ta thường nói “Uber là hãng Taxi lớn nhất trên thế giới mặc dù không sở hữu...