Viber Media là gì?

Viber

Viber cho Android là ứng dụng nhắn tin gọi điện miễn phí cho phép bạn nhắn tin, gọi, cũng như gửi ảnh và tin nhắn...

Viber

Viber cho iOS là ứng dụng nhắn tin gọi điện miễn phí cho phép bạn nhắn tin, gọi, cũng như gửi ảnh và tin nhắn...