Visual Supply Company là gì?

VSCO Cam

Nếu bạn đang cảm thấy quá ngán ngẩm với hàng loạt các ứng dụng chỉnh sửa ảnh long lanh nhưng lại na ná nhau...