Từ khóa VNG

VNG là công ty phát hành trò chơi trực tuyến và kinh doanh thương mại điện tử, trước đây là VinaGame, được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004 ở Việt Nam. VNG là công ty đầu tiên phát hành trò chơi trực tuyến có bản quyền ở Việt Nam.