Từ khóa VTC

VTC Mobile phấn đấu trở thành một tổ chức giàu mạnh, năng động và hiện đại bằng nỗ lực tiên phong nghiên cứu, ứng dụng một cách sáng tạo công nghệ di động nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho cuộc sống, trở thành nhà cung cấp dịch vụ nội dung cho di động số 1 Việt Nam trước năm 2015.