Windows Phone là gì?

Windows Phone là hệ điều hành của Microsoft dành cho smartphone kế tục nền tảng Windows Mobile trước đây. Do phát triển trong thời gian ngắn nên Windows Phone rất hạn chế trong việc tương thích ngược với các nền tảng Windows Mobile trước đó.

Bạn đã hiểu hơn về Windows Phone chưa? Cùng tìm hiểu về Windows Phone thông qua những bài viết dưới đây: