XIMAD INC là gì?

Pandas vs Ninjas 2

Pandas vs Ninjas 2 for Windows Phone là thể loại game chiến đấu với Ninja vô cùng hấp dẫn, thú vị do nhà sản xuất game...