ZXing Team là gì?

Barcode Scanner

Barcode Scanner for Android là phần mềm đọc mã vạch trên máy Android, giúp bạn có thể sử dụng để tìm kiếm giá...