Truy cập những tính năng mật của Android

Thiết bị Android của bạn nắm giữ một số lượng lớn các thông tin về phần cứng và hệ thống của nó mà một người dùng bình thường khó có thể tiếp cận. Với những mã số bí mật, bạn có thể reset lại điện thoại Android về mặc định, sao lưu toàn bộ ảnh và video, hoặc xem các thông tin của máy và nhiều hơn nữa.

android code

Để có thể Truy cập những tính năng mật của Android, bạn phải thực hiện nhập mã mật bằng cách mở màn hình gọi điện, và nhập vào dãy số thích hợp. Lưu ý rằng có thể có một số mã không hoạt động trên một số thiết bị, bạn có thể tìm mã khác.

Mã truy cập của máy Android

*#06# – Mã tra cứu IMEI

*#*#7594#*#* – Làm cho khi bấm nút nguồn sẽ tắt máy mà không hiện trình đơn

*#*#4636#*#* – Hiển thị thông tin về điện thoại, pin, lưu lượng sử dụng và WIFI

*#*#7780#*#* – Reset về trạng thái nhà sản xuất Factory reset (xóa tất cả dữ liệu người dùng)

*2767*3855# – Reset tất cả dữ liệu, kể cả firmware (không nên sử dụng vì có thể làm hỏng điện thoại)

*#*#273283*255*663282*#*#* – Sao lưu tất cả hình ảnh và video

*#*#1472365#*#* – Kiểm tra GPS của bạn

*#*#1234#*#* – Hiển thị thông tin firmware và PDA

*#*#232338#*#* – Hiển thị địa chỉ WiFi Mac

*#*#8255#*#* – Truy cập dịch vụ GTalk Monitor

*#*#36245#*#* – Truy cập Email Debug

*#*#225#*#* – Lịch sự kiện

*#*#426#*#* – Thông tin Debug cho Google Play Service

*#*#759#*#* – Truy cập Cài đặt Google Partner

Một số mã đặc biệt của máy Samsung

*#*#34971539#*#* – Hiện thị thông tin camera

*#*#197328640#*#* – Bật tính năng test mode

*#*#232339#*#* – Kiểm tra Wireless LAN

*#*#1575#*#* – Kiểm tra GPS

#*3888# – Kiểm tra BLUETOOTH

*#*#0*#*#* – Kiểm tra màn hình LCD

*#*#4986*2650468#*#* – Kiểm tra thông tin máy (PDA, Phần cứng, firmware….)

##778 (sau đó nhấn nút Call) – Menu EPST

Một số mã đặc biệt của máy HTC

*#*#3424#*#* – Chương trình kiểm tra chức năng

*#*# – Menu thông tin

*#*#8255#*#* – Truy cập dịch vụ GTalk Monitor

##3424# – Chế độ chẩn đoán

##3282# – Menu EPST

##8626337# – VOCODER

##33284# – Thử nghiệm Field

##786# – Reverse Logistics Support

##7738# – Sửa đổi Protocol

Tham khảo thêm

Đánh Giá

4.73/5 ( 3 votes)