Ngôi Làng Của Gió: Các cách tăng điểm cống hiến FAM nhanh nhất

Sau đây mình xin hướng dẫn Các cách tăng điểm cống hiến FAM game Ngôi Làng Của Gió:

Trồng trọt trong FAM

Việc thực hiện các hành động sau trong quá trình trồng trọt trong FAM sẽ được cộng điểm cống hiến

  • Tưới nước ô đất: 1 điểm cống hiến
  • Cuốc 1 ô đât: 1 điểm cống hiến
  • Thu hoạch cây trồng: + (điểm cống hiến cho người trồng) = (Số Gold bán được)/100*1,3

Chăn nuôi trong FAM

  • Cho ăn: 1 điểm cống hiến/lần
  • Chăm sóc: 1 điểm cống hiến/lần
  • Thu hoạch sản phẩm: + (điểm cống hiến cho người thu hoạch) = (Số Gold bán được)/100*1,3

Nuôi cá trong Ao cá FAM

Cho cá ăn: 1 điểm cống hiến/lần

Ủng hộ tiền:

– Bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm của FAM, số điểm cống hiến tính bằng công thức:  (điểm cống hiến) = (Số tiền ủng hộ)/1000

– Ủng hộ vật phẩm: bỏ vật phẩm vào kho FAM, (điểm cống hiến) = (Số tiền vật phẩm ủng hộ)/100

Giờ bạn sẽ có thật nhiều điểm cống hiến game NLCG rồi đó!

Tham khảo thêm

351 0 0

Đánh Giá

4.22/5 ( 3 votes)