Các chức năng trong guild game Hero Dream

Một số chức năng trong guild trong game Hero Dream mà các bạn cần lưu ý

Operation (quan trọng nhất): trong operation có

1. Contribute: đóng góp exp để guild lên LV =>có 2 mục là đóng góp vàng và kim cương. Khuyên các bạn nên đóng góp max số gold một ngày có thể còn KC thì tùy tâm . Guild lên LV cao có thể mua đồ, gọi boss khỏe hơn để kiếm tướng 6*

2. Promote: để tăng LV của Metal của guild. Metal càng cao thì số thành viên tối đa guild có thể có sẽ tăng

3. Edit mes: chức năng của Captain trở lên, thay đổi thông báo chung của guild

4. Claim salary: chức năng elite trở lên, nhận thưởng guild chest hàng ngày

5. Apply position: xin chức vụ trong guild. Bạn có điểm đóng góp nhiều cho guild có quyền tự cho mình làm chức vụ trong guild. Các chức vụ gồm có Elite, Captain, Vice chef, Leader. Ai đóng góp nhiều hơn sẽ đc chức cao hơn, tranh nhau cũng đc, chủ guild ko cần phải trực tiếp giao chức vụ

6. Application: cho phép người khác vào guild

7. Quit: bỏ guild

0 0

Bình luận & đánh giá

0/5 Hay thì 5 sao nhé!