Chiến Cơ Huyền Thoại: Cần bao nhiêu EXP để lên cấp trang bị

ccht len cap do

Trong Chiến Cơ Huyền Thoại, bạn cần bao nhiêu EXP để lên cấp trang bị từ level 1 đến level max? Con số đó là vào khoảng trên 1 triệu exp.

Kiếm đá năng lượng ở đâu? Từ chiến dịch, từ giftcode ccht và từ thưởng thành tích.

Tham khảo thêm

0 0

Bình luận & đánh giá

5/5 ( 2 votes)