Nên sử dụng loại súng nào trong Chiến Dịch Huyền Thoại

Nên sử dụng loại súng nào trong Chiến Dịch Huyền Thoại là câu hỏi mà bạn sẽ nhận được câu trả lời sau khi đọc xong bài viết này. Trong Chiến Dịch Huyền Thoại, ngoài cách phân loại súng dựa trên đặc điểm thực tế (súng trường, súng bắn tỉa, shotgun, súng máy) còn có 2 cách phân loại khác mà các chỉ huy cần nắm được. Đó là phân loại súng theo loại (A, B, C) và theo màu (trắng, lục, lam, tím).

Phân loại súng theo loại (A, B, C)

Súng loại A, súng loại B và súng loại C là cách phân loại súng mà nhà sản xuất trò chơi đưa ra. Không có tiêu chí cụ thể cho cách phân loại này, tuy nhiên, cảm nhận tổng quan là súng loại A sẽ mạnh hơn súng loại B, và súng loại B thì mạnh hơn súng loại C.

cdht vu khi

Các loại súng A, B, C

Một đặc điểm nữa cần lưu ý khi xét đến cách phân loại này, đó là súng loại C thì chỉ có thể lên đời đến mức tối đa là 1 trăng, trong khi súng B và súng A có thể lên đời đến mức tối đa là 3 trăng.

Phân loại súng theo màu và cấp độ sao, trăng tương ứng

Màu sắc của khung súng thể hiện mức độ nâng cấp của súng, và tương ứng với các màu súng đó là các biểu tượng cấp độ hình ngôi sao và mặt trăng khuyết.

Súng trắng

Súng trắng là cấp súng thấp nhất trong hệ thống lên đời, tương ứng với mức độ 1 sao. Súng trắng có thể nâng cấp tối đa lên Level 10.

Súng lục

Súng lục là cấp súng được lên đời từ súng trắng, tương ứng với mức độ 2 sao. Súng lục có thể nâng cấp tối đa lên Level 20.

cdht vu khi 2

Súng trắng và súng lục

Súng lam

Súng lam là cấp súng được lên đời từ súng lục, tương ứng với các mức độ sao là 3 sao, 4 sao và 5 sao (từ súng lam 3 sao có thể lên đời lên thành súng lam 4 sao và tương tự, tiếp tục lên đời thành súng lam 5 sao). Các cấp độ Level tối đa có thể lên tương ứng với các mức độ 3 sao, 4 sao và 5 sao là 30, 40 và 45.

cdht vu khi 3

Súng lam 3, 4 và 5 sao

Súng tím

Từ súng lam 5 sao, có thể lên đời đến cấp súng tiếp theo là súng tím, tương ứng với các mức độ trăng là 1 trăng, 2 trăng và 3 trăng. Tức là khi súng lam của bạn đã đạt mức lên đời 5 sao rồi thì khi lên đời tiếp sẽ được chuyển sang thước đo mới là các biểu tượng hình trăng khuyết.

Tương ứng với các mức lên đời 1 trăng, 2 trăng và 3 trăng có các cấp độ tối đa có thể đạt tới là 50, 55 và 60.

cdht vu khi 4

Súng tím 1, 2 và 3 trăng

Kết: Trên đây là bài phân tích các loại súng trong game Chien Dich Huyen Thoai của NPH Garena. Hi vọng sau khi đọc xong bài này, các bạn đã hiểu rõ súng nào tốt hơn và nên sử dụng súng nào rồi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Tham khảo thêm

3.6K 0 0

Đánh Giá

2.74/5 ( 14 votes)