Ninja School Online: Hướng dẫn sử dụng bản Mod Java

Treo nick Ninja School Online và Auto Đánh Xuyên Màn Đêm

B1: Cất hết vật phẩm trong hành trang vào trong rương

B2: Các bạn mua thật nhiều thức ăn

B3: Ra 1 khu nào đó bật auto lên và tận hưởng

Quãng nghỉ là 310

Chỉnh tốc độ chơi

Bạn có thể Chỉnh Tốc Độ Khi Chơi Như Speed, FixLag bằng cách Chat td(Số chạy từ 0->100) (

  • 0: FixLagMax
  • 50: Tốc Độ Gốc
  • 100: MaxSpeed

Ví dụ: td50 là Tốc Độ Gốc

Phân chia diện tích cho nhặt xa

Chat mv hoặc đúp phím * để vào menu rồi kéo xuống dưới sẽ có chỗ chọn:

– Nhặt trên

– Nhặt ngang tầm

– Nhặt dưới

Bỏ dấu tích là vô hiệu hóa chức năng này

VD: Các bạn treo map92 không muốn nhặt ở dưới thì bỏ tích Nhặt dưới đi

Lệnh chat qua map nhanh ở map hang động 6x

  • w: qua map 1
  • y: qua map 2

Lệnh chat menu vip

mv: mở Menu Vip

add: lưu lại chỗ ẩn quái khi HP xuống thấp, nên chọn chỗ trống không chỉ vào quái và không bị quái bắn

bv: vừa bật chức năng bảo vệ và lưu lại chỗ up luôn.

u: Khinh công

d: Độn thổ

l: Dịch trái

r: Dịch phải

xu50: Khinh công 50t

xd50: Độn thổ 50

xl50: Dịch trái 50

xr50: Dịch phải 50

s10: Ha.ck giày 10

k10: Chuyển khu 10

td40: Chỉnh tốc độ

ck: Đến cột chuyển khu

bang: Đóng băng

kill: Bật/tắt tàn sát

nhatxa: Bật/tắt nhặt xa

g: Dịch chuyển đến vị trí đang chọn

i: Vị trí đánh cuối

aq: Ẩn quái đang chọn

gk: Bật/tắt áp sát

avp: Bật/tắt ẩn vật phẩm

at: Bật/tắt đánh chuyển khu

bv: Bật/tắt bảo vệ

h: Bật/tắt thông tin chức năng

add: Lưu vị trí đánh(bảo vệ)

x100: Chỉnh tầm nhặt xa 100

n100: Chỉnh tầm đánh ngang 100

c100: Chỉnh tầm đánh cao

m3: Đánh lan 3

ndt: Xem hướng dẫn

426 0 0

Đánh Giá

2/5 ( 1 votes)