Tổng quan về tính năng bang hội game goPet

Bang hội là một trong những tính năng chính của game goPet, để hiểu rõ hơn về bang hội, sau đây Bbit xin trình bày tổng quan về tính năng này.

1. Quĩ bang hội

Cách tăng quĩ bang hội
– do thành viên bang nộp ngọc/mgold vào (khi nộp thì thành viên này sẽ đc điểm cống hiến với tỉ lệ là 1000 ngọc = 1 điểm)
– do thành viên bang làm nhiệm vụ bang,hoặc các hoạt động có thưởng tiền vào quĩ bang

Cách dùng quĩ bang
– nộp thuế hàng tuần
– bang chủ dùng nâng cấp các công trình trong bang (nhà chính,shop,nhà kĩ năng)
– bang chủ dùng để nhập vật phẩm và kĩ năng về cho cả bang xài

Lưu ý
– khi tới hạn nộp thuế,hệ thống sẽ tự trừ $ trong quĩ bang
– nếu quĩ bang ko đủ,bang sẽ lâm vào tình trạng THIẾU NỢ : khi đó,shop bang + kĩ năng bang sẽ ko thể sử dụng đc,cho tới khi bang trả nợ xong

2. Điểm phát triển bang hội

Cách tăng Điểm phát triển bang hội

– do thành viên bang làm nhiệm vụ bang,hoặc các hoạt động có thưởng tiền vào quĩ bang

Các dùng Điểm phát triển bang hội
– nộp thuế hàng tuần
– bang chủ dùng nâng cấp các công trình trong bang (nhà chính,shop,nhà kĩ năng)
– bang chủ dùng để nhập vật phẩm và kĩ năng về cho cả bang xài

3. Nhà chính bang hội

Nhà chính bang hội quy định số thành viên tối đa mà bang có thể chứa. Thành viên phải xây nhà chính + nâng nhà chính mới có thể xây/nâng shop bang hội + nhà kĩ năng bang hội.

4. Shop bang hội

Shop bang hội là nơi bán các vật phẩm đặc biệt, quí hiếm cho riêng thành viên của bang hội đó.

– bang chủ dùng quĩ bang + điểm phát triển bang để “nhập hàng” về bán cho cả bang : phải nghĩ kĩ trước khi nhập món gì nhé bang chủ
– dùng ngọc/mgold/điểm vinh dự/điểm cống hiến của cá nhân để mua

5. Nhà kĩ năng bang hội

Nhà kĩ năng bang hội có vai trò là nơi cho thành viên bang học kĩ năng đặc biệt,quí hiếm.

-Mỗi thành viên có thể học tối đa 3 kĩ năng
– Thời gian 1 kĩ năng có thể dùng là 7 ngày,hết 7 ngày,sẽ phải học lại kĩ năng đó
– Bang chủ dùng quĩ bang + điểm phát triển bang để “nhập kĩ năng” về cho cả bang : phải nghĩ kĩ trước khi nhập nhé bang chủ
– Dùng ngọc/mgold/điểm vinh dự/điểm cống hiến của cá nhân để học

0 0

Bình luận & đánh giá

4.88/5 ( 2 votes)