Teamobi cập nhật bảng giá nạp lượng mới 27/8/2014

BQT Teamobi thông báo: Cập nhật thay đổi bảng giá nạp lượng mới ngày 27/8/2014 cho các trò chơi của Teamobi như Avatar, Mobi Army, Khí Phách Anh Hùng…như sau:

Mệnh giá -> Lượng

 •  10k -> 10 lượng
 • 20k -> 25 lượng
 • 30k -> 38 lượng
 • 40k -> 55 lượng
 • 50k -> 70 lượng
 • 60k -> 85 lượng
 • 70k -> 100 lượng
 • 80k -> 115 lượng
 • 90k -> 130 lượng
 • 100k -> 150 lượng
 • 180k -> 300 lượng
 • 200k -> 350 lượng
 • 300k -> 650 lượng
 • 500k -> 1100 lượng
 • 1000k -> 2500 lượng

Chúc các bạn cân nhắc nap the game teamobi và chơi game vui vẻ!

114 0 0

Đánh Giá

4.8/5 ( 2 votes)