Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cân bằng phương trình hóa học online, cách cân bằng phương trình hóa học nhanh nhất dành cho các bạn học sinh với mục đích học tập.

 

Hướng dẫn sử dụng

Quy ước chỉ số nhỏ phía dưới chất hóa học viết phía sau. Ví dụ viết H2O để biểu diễn H2O

Dấu suy ra trong phản ứng viết bằng dấu = . Ví dụ viết H2 + O2 = H2O để biểu diễn H2 + O2 → H2O

Dùng dấu ^ để biểu diễn ion. Ví dụ viết H^+ để biểu diễn H+ hay CO3^2- để biểu diễn CO32−

Một số ví dụ

Nhập vào Kết quả Xem thử
N = N2 N → N2
H2 + O2 = H2O H2 + O2 → H2O
Mg(OH)2 = MgO + H2O Mg(OH)2 → MgO + H2O
H^+ + CO3^2- = H2O + CO2 H+ + CO32− → H2O + CO2
Fe^3+ + e = Fe Fe3+ + e → Fe
A3^-+B2^2+=A5B+e A3 + B22+ → A5B + e
C 3 H 5 ( O H ) 3 + O 2 = H 2 O + C O 2 C3H5(OH)3 + O2 → H2O + CO2
H1^1+ + e = H1^1- H+ + e → H
Foo^5+ + Bar^3- = FooBar2 + FooBar^- Foo5+ + Bar3− → FooBar2 + FooBar

Đánh Giá

0/5 Hay thì 5 sao nhé!