Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân & Thông Tin Thanh Toán

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản Facebook, bạn chính thức trở thành một thành viên của 1Phut. Nhưng trước khi bắt đầu giống như một Contributor, bạn cần phải cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của mình.

#1. Cập nhật thông tin cá nhân

Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn nhấp chọn Quản lí tài khoản.

cap nhat thong tin 1

Bước 2: Chọn Thông tin tài khoản

cap nhat thong tin 2

Bước 3: Tại mục Thông tin tài khoản, bạn cập nhật đầy đủ thông tin của mình bao gồm: Họ và tên, Giới thiệu bản thân. Bạn lưu ý, các thông tin này sẽ công khai. Bạn có thể sử dụng bút danh.

cap nhat thong tin 3

Bước 4: Nhấn Cập Nhật để lưu lại.

#2. Cập nhật thông tin thanh toán

Bạn phải cập nhật thông tin thanh toán trước khi có thể rút tiền. Để cập nhật, chọn Thanh toán

cap nhat thong tin thanh toan

Ấn Cập Nhật để lưu lại.

Đánh Giá

0/5 Hay thì 5 sao nhé!