Sợ sét bà

Xưa có một thầy đồ ngồi dạy học ở một nhà người đàn bà goá. Bữa nào ăn cơm, bà cũng chỉ cho thầy ăn vừa sét bát thì thôi.

Một hôm, trời mưa sấm sét dữ lắm. Người đàn bà sợ run cầm cập, còn thầy đồ thì thản nhiên như không.

Người đàn bà thấy vậy hỏi:

– Thầy không sợ sét ư?

Thầy đồ đáp:

– Tôi không sợ sét của trời, tôi chỉ sợ sét của bà thôi. Cứ mỗi ngày ba sét ba lượt thì tôi cũng chết đói mất.

Đánh giá Trở thành người đầu tiên!
Truyện tiếu lâm Sợ sét bàTruyện vui Sợ sét bàĐọc truyện cười Sợ sét bàTruyện hài hước Sợ sét bàDownload truyện cười Sợ sét bà về máy

Để lại bình luận