Chuyên mục Truyện Ma

Căn Phòng Ma Quái

Nha Trang có nhiều thắng cảnh và cũng là nơi nghỉ mát của rất nhiều người...

Oan hồn rửa hận

Con người không thể thấy được những oan hồn khốn khổ đau thương tủi hận...

Cõi Chết Không Buồn

Nhưng thực sự, tất cả đã xảy ra mà diễn tiến đúng như những gì tôi sắp...

Theo cho đến khi chết

Do cả cái tầng đó chỉ có hai thằng châu á, nên cũng hay ngồi nói chuyện với...

7 cách trêu ghẹo ma quỷ

Đôi khi chỉ một tiếng rít trong gió thoáng qua, một mình bóng trong đêm ẩn...