Chuyên mục Truyện Ma

Căn Phòng Cấm

CHƯƠNG 1 Vừa thấy cha từ trong nhà bước ra sân sau, Nguyên vội ném quả banh về...