Tiểu Thuyết

Bên Nhau Trọn Đời

Bên nhau trọn đời là cuốn sách nằm trong trào lưu văn học mạng đang rất thịnh hành ở Trung Quốc những năm gần...

Bên kia cửa tử

khó hiểu nên một số học giả đã rút tỉa vài đoạn trong đó, khai triển rộng ra để an ủi những người đang đau...

Hành trình vào tâm Trái Đất

Chương 1 : Mở đầu câu chuyện Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 1863, giáo sư Lidenbrockenbrock vội vã trở về ngôi nhà...