Góc Trái Tim

Thư gửi người yêu cũ

Lời tựa: “Mình mong rằng nếu tình cờ đọc được bài viết này, người ấy cũng đang hạnh phúc với tình yêu...