Chuyên mục Ứng Dụng Windows Phone

Windows Phone / Windows Mobile là một hệ điều hành dành riêng cho điện thoại của Microsoft và Nokia. Do phát triển sau Android và iOS nên số lượng ứng dụng cho Windows Phone là khá hạn chế. Dưới đây là kho ứng dụng Windows Phone chọn lọc với những ứng dụng tốt nhất, miễn phí tải về.